Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2013

notwithstanding
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamooncat mooncat
notwithstanding
4770 eed6

więcej..

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamooncat mooncat
notwithstanding
"Nie całuje się tylko wargami, ale całym ciałem."
— Rudolf Leonhard
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viamooncat mooncat
notwithstanding
Dopiero późną nocą przy szczelnie zasłoniętych oknach gryziemy z bólu ręce, umieramy z miłości.
— Małgorzata Hillar
Reposted fromvanirr vanirr viamooncat mooncat
notwithstanding
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamooncat mooncat
notwithstanding
2653 680c
Reposted fromcountingme countingme viamooncat mooncat
notwithstanding
5156 a576
Reposted fromfatique fatique viamooncat mooncat
notwithstanding
Reposted fromzoozia zoozia viamooncat mooncat
notwithstanding
Bestialskość życia stłamsiła mnie, zdeptała, podcięła mi skrzydła już bujające w locie, ograbiła mnie z wszelkich radości, do jakich miałem prawo.
— Emil Cioran "Na szczytach rozpaczy"
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamooncat mooncat
notwithstanding
7543 9198
Reposted fromfortherecord fortherecord viamooncat mooncat
notwithstanding
4155 3c60
Reposted fromthegirl thegirl viamooncat mooncat
notwithstanding
3451 7b8b
Reposted fromtwice twice viamooncat mooncat
notwithstanding
6608 559d
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viamooncat mooncat
8780 9e19 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamooncat mooncat
notwithstanding
8580 fc13
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viamooncat mooncat
notwithstanding
Reposted fromcarly carly viamooncat mooncat
notwithstanding
  Któregoś dnia napisze do niej długi list po francusku. Nie żaden tam e-mail! Prawdziwy list! Taki, którego można dotknąć, przytulić, powąchać, poplamić winem lub herbatą jaśminową, dotknąć wargami, schować pod poduszkę albo w kartonie przewiązanym wstążką, zabrać ze sobą do torebki, zmoczyć łzami lub rozerwać na strzępy. Na prawdziwym papierze, napisany prawdziwym wiecznym piórem.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromIriss Iriss viamooncat mooncat
notwithstanding
8730 acd2
Reposted fromClary Clary viamooncat mooncat
notwithstanding
1412 0c55 500
M.Świetlicki 'Nie się', Jeden.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viamooncat mooncat

April 22 2013

notwithstanding
9503 1ce1
Reposted frommhsa mhsa viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl